Ghost Win 10 Version 1909 (OS Build 18363.418) – No Soft 2019 By Lehait

  • Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1909 (OS Build 18363.418) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows Defender.
  • Bản No Soft không cài bất kì phần mềm nào ngoài bật Net Framwork 3.5 và WinRAR
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
  • Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\Extra để sử dụng các công cụ kích hoạt Windows
  • Không cá nhân hóa bất kì thành phần nào của Windows

Size
x86 – 2.75GB
x64 – 4.01GB
UEFI – 3.84GB
=================================
MD5
x86 – 1fb62d2df663fc994a5dc7ca578c4443
x64 – be082b8a465fbb1d0daaf4b5bea2a078
UEFI – b4f9104c896e2ab933335567817089b6
LINK https://www.fshare.vn/folder/FW27KZZQFLF3?token=1575706124

About the Author: WinPC

Có thể bạn thích

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *