Liên hệ

WinPC là một trang Blog cá nhân được thành lập vào 2019. Trang web đang được vận hành và phát triển nội dung bởi Dịch vụ L2b.

Mục tiêu hoạt động

WinPC Blog là nơi chia sẻ những kinh nghiệm và thủ thuật liên quan đến lĩnh vực IT. Đây cũng là nơi giới thiệu những sản phẩm của mình như: Ghost Windows, Thủ thuật, Tiện ích….